Sazebník zdrav. výkonů hrazených fyzickými osobami v ordinacích prakt. lékařů pro dospělé:

Komplexní vyš. PL - anamnéza, fyzik. vyš., neurol. orient. vyš., sluch, zrak, barvocit  /např.
vstupní nebo periodická prohl. do zaměstnání, vyšetření pro řidičský průkaz, zbrojní pas/


500Kč

Cílené vyš. PL  /např. kontroly řidičů po 65tém roce věku, zdravotní průkaz/

400Kč

Administr. úkon /např. výpis ze zdrav. dokum., lékařská zpráva, vyplnění nálezu pro pojišťovnu, vyplnění žádosti do Domu seniorů/  


300Kč

Aplikace očkování na vlastní žádost - chřipka, klíšť. encefalitis, Hepatitis, apod. + zákl. vstup. vyšetření

150Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu

200Kč

 

Veškeré tyto služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, tzn. Jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí.

Platnost od 1.1.2023   nestátní zdrav. zařízení